વ્યવસાય
Trending

Mazagon Dock Shipbuilders Share Price Target: મઝગાંવ ડોક શિપબિલ્ડર્સ શેર ભાવ લક્ષ્યાંક 2023 થી 2050 સુધી

Mazagon Dock Shipbuilders Share Price Target: મઝગાંવ ડોક શિપબિલ્ડર્સ શેરમાં રોકાણ અંગે નિષ્ણાતોનો શું અભિપ્રાય છે તે જાણો. તમારે કયા સ્તરે ખરીદવું જોઈએ અને લક્ષ્ય કિંમત શું છે તે જાણો અને જાણો કે તમે આ સ્ટોકમાં કઈ વ્યૂહરચનાથી કમાણી કરી શકો છો.

Mazagon Dock Shipbuilders Share Price Target

લોકો Google પર Mazagon Dock Shipbuilders શેર ભાવ લક્ષ્ય માટે શોધ કરે છે. આજે અમે તમને જણાવીશું કે 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2030, 2035, 2040, 2045 અને 2050 માં Mazagon Dock Shipbuilders Ltd ના શેરની કિંમતનું લક્ષ્ય શું હશે.

મઝગાંવ ડોક શિપબિલ્ડર્સ શેર પ્રાઇસ ટાર્ગેટ 2023

સ્ટૉક નિષ્ણાતોના પૃથ્થકરણના આધારે, શેરની કિંમત શ્રેણી ₹2000 ન્યૂનતમ તરીકે સેટ કરવામાં આવી છે, જ્યારે વર્ષ પછી મહત્તમ મઝાગોન ડોક શિપબિલ્ડર્સના શેરની લક્ષ્ય કિંમત ₹2484 હોવાની અપેક્ષા છે.

વર્ષપ્રથમ લક્ષ્ય રૂ.બીજું લક્ષ્ય રૂ.
2023₹2000₹2484

મઝગાંવ ડોક શિપબિલ્ડર્સ શેર પ્રાઇસ ટાર્ગેટ 2024

સ્ટૉક નિષ્ણાતોના વિશ્લેષણના આધારે, શેરની કિંમત શ્રેણી ₹3000 ન્યૂનતમ તરીકે સેટ કરવામાં આવી છે, જ્યારે વર્ષ પછી, મહત્તમ Mazagon Dock Shipbuildersના શેર માટે લક્ષ્ય ભાવ ₹4000 અપેક્ષિત છે.

વર્ષપ્રથમ લક્ષ્ય રૂ.બીજું લક્ષ્ય રૂ.
2024₹3000₹4000

મઝગાંવ ડોક શિપબિલ્ડર્સ શેર પ્રાઇસ ટાર્ગેટ 2025

સ્ટૉક નિષ્ણાતોના વિશ્લેષણના આધારે, શેરની કિંમત શ્રેણી ₹5000 ન્યૂનતમ તરીકે સેટ કરવામાં આવી છે, જ્યારે વર્ષ પછી મહત્તમ મઝાગોન ડોક શિપબિલ્ડર્સના શેરની લક્ષ્ય કિંમત ₹6000 થવાની અપેક્ષા છે.

વર્ષપ્રથમ લક્ષ્ય રૂ.બીજું લક્ષ્ય રૂ.
2025₹5000₹6000

મઝગાંવ ડોક શિપબિલ્ડર્સ શેર પ્રાઇસ ટાર્ગેટ 2026

સ્ટોક નિષ્ણાતોના વિશ્લેષણના આધારે, શેરની કિંમતની શ્રેણી લઘુત્તમ તરીકે ₹6500 પર સેટ કરવામાં આવી છે, જ્યારે વર્ષ પછી, Mazagon Dock Shipbuildersના શેર માટે મહત્તમ લક્ષ્ય કિંમત ₹7100 રહેવાની અપેક્ષા છે.

વર્ષપ્રથમ લક્ષ્ય રૂ.બીજું લક્ષ્ય રૂ.
2026₹6500₹7100

મઝગાંવ ડોક શિપબિલ્ડર્સ શેર પ્રાઇસ ટાર્ગેટ 2027

સ્ટૉક નિષ્ણાતોના વિશ્લેષણના આધારે, શેરની કિંમત શ્રેણી ₹8000 ન્યૂનતમ તરીકે સેટ કરવામાં આવી છે, જ્યારે વર્ષ પછી, મહત્તમ મઝગાંવ ડોક શિપબિલ્ડર્સના શેરની લક્ષ્ય કિંમત ₹10,000. હોવાની અપેક્ષા છે.

વર્ષપ્રથમ લક્ષ્ય રૂ.બીજું લક્ષ્ય રૂ.
2027₹8000₹10,000

મઝગાંવ ડોક શિપબિલ્ડર્સ શેર પ્રાઇસ ટાર્ગેટ 2030

સ્ટૉક નિષ્ણાતોના પૃથ્થકરણના આધારે, શેરની કિંમત શ્રેણી ₹20000 લઘુત્તમ તરીકે સેટ કરવામાં આવી છે, જ્યારે વર્ષ પછી મહત્તમ મઝગાંવ ડોક શિપબિલ્ડર્સના શેરની લક્ષ્ય કિંમત ₹28000 થવાની અપેક્ષા છે.

વર્ષપ્રથમ લક્ષ્ય રૂ.બીજું લક્ષ્ય રૂ.
2030₹20,000₹28000

મઝગાંવ ડોક શિપબિલ્ડર્સ શેર ભાવ લક્ષ્ય 2040

સ્ટૉક નિષ્ણાતોના વિશ્લેષણના આધારે, Mazagon Dock Shipbuilders માટે લઘુત્તમ લક્ષ્ય કિંમત ₹45000, ₹50000 હોવાનો અંદાજ છે.

વર્ષપ્રથમ લક્ષ્ય રૂ.બીજું લક્ષ્ય રૂ.
2040₹45000₹50000

મઝગાંવ ડોક શિપબિલ્ડર્સ શેર પ્રાઇસ ટાર્ગેટ 2045

સ્ટૉક નિષ્ણાતોના પૃથ્થકરણના આધારે, શેરની કિંમતની શ્રેણી ન્યૂનતમ તરીકે ₹60000 પર સેટ કરવામાં આવી છે, જ્યારે વર્ષ પછી મહત્તમ મઝગાંવ ડોક શિપબિલ્ડર્સના શેરની લક્ષ્ય કિંમત ₹67000 થવાની અપેક્ષા છે.

વર્ષપ્રથમ લક્ષ્ય રૂ.બીજું લક્ષ્ય રૂ.
2045₹60000₹67000

આ પણ વાંચો : Harry Potter ને મળી Mrunal Thakur

મઝગાંવ ડોક શિપબિલ્ડર્સ શેર પ્રાઇસ ટાર્ગેટ 2050

સ્ટૉક નિષ્ણાતોના પૃથ્થકરણના આધારે, શેરની કિંમત શ્રેણી ન્યૂનતમ તરીકે ₹75000 પર સેટ કરવામાં આવી છે, જ્યારે વર્ષ પછી, મહત્તમ મઝગાંવ ડોક શિપબિલ્ડર્સના શેરની લક્ષ્ય કિંમત ₹85000 થવાની અપેક્ષા છે.

વર્ષપ્રથમ લક્ષ્ય રૂ.બીજું લક્ષ્ય રૂ.
2050₹75000₹85000

Mazagon Dock Shipbuilders Share Price Target 2023 થી 2050

વર્ષપ્રથમ લક્ષ્યો (₹)2જા લક્ષ્યો (₹)
2023₹2000₹2484
2024₹3000₹4000
2025₹5000₹6000
2026₹6500₹7100
2027₹8000₹10000
2030₹20000₹28000
2035₹35000₹40000
2040₹45000₹50000
2045₹60000₹67000
2050₹75000₹85000

મહત્વની લિંક

વધુ માહિતી માટે WhatsApp ગ્રૂપ જોઇન કરોઅહિં ક્લીક કરો
અમને Google News પર ફોલો કરોઅહિં ક્લીક કરો

Akshay

હું ગુજરાતમાં સ્થિત આ અગ્રણી ગુજરાતી ભાષાની વેબસાઈટ Studyguru24 પર ડિજિટલ ન્યૂઝ મીડિયા એડિટર છું. સમયસર અને માહિતીપ્રદ સામગ્રી પહોંચાડવાના પ્રયાસ સાથે, હું અમારા વાચકોને શિક્ષણ અને તેનાથી આગળના નવીનતમ સમાચારો વિશે સારી રીતે માહિતગાર રાખવાનો પ્રયત્ન કરું છું.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button